Före detta sektioner

HumF hade tidigare underföreningar, först kallade ämnesföreningar och senare kallade sektioner. Under 2017 avvecklades den verksamheten. Det går dock fortfarande alldeles utmärkt att organisera aktiviteter i undergrupper på HumF. 

På denna sidan sparar vi gamla eller inaktuella sektioner, med hopp om att de ska väcka inspiration till nya medlemmar. Är du intresserad av att den här typen av verksamhet? Hör av dig till styrelsen@humf.su.se

 

MÅNADENS KULTURUTFLYKT

_mg_8388_0.jpg

Träffades en gång i månaden för en kulturutflykt.

MKU, månadens kulturutflykt, anordnade, som namnet väl beskriver, en kulturutflykt i månaden för Humanistiska föreningens medlemmar. MKU hade som mål att organisera utflykter med en stor bredd inom kultursektorn. Museibesök, gallerirundor, dansföreställningar och teaterbesök var inplanerade men de var även öppna för andra idéer.

Varje månad skickades ut information om den kommande utflykten, var man intresserad skickade man en intresseanmälan via mail.  Eftersom vissa utflyktsmål ibland har inträdesavgift hade MKU endast 20 platser till förfogande som de gärna ville fylla. Fick man plats på utflykten skickades en bekräftelse per mail.


FILMSEKTIONEN FAHRENHEIT 39

tumblr_n2qnbh0xqw1sh5zzgo1_500.jpg

Fahrenheit 39 var Humanistiska föreningens filmsektion. Som sektion ordnade de filmvisning, pub, panelsamtal eller liknande på villan


FINKULTUR

operan_528dbe6388e59d855ba0e02d.jpg

Sektionen Finkultur hade som mål att nå ut till medlemmar med kulturintresse eller med önskan att utveckla detta. 
Besök på Dramaten och Kungliga Operan var vanliga och sektionen hade ett antal s.k. Tredjeraden-kort till Dramaten som gav en gratisbiljett i salongen till föreställningar på Stora Scenen. 

Verksamhet inom denna sektion innebar även kontakt med diverse teatrar och institutioner runt om i Stockholms län.

 


CAFÉ SYNKOP

11205017_10152902104171242_5412632016292840815_n.jpg

Café Synkop was arranged every Monday night at Gula Villan. You were able to take part in dance classes in Lindy Hop and Jazz, as well as in a dance night with DJ, vegan food and an open bar.

Gamla priser och stipendium

Vill du veta vilka stipendium vi har i dagsläget? Läs mer här!

 

HUMANISTISKA FÖRENINGENS FLIPPERSTIPENDIUM

(även benämnt Vikingalotto eller Road Kingsstipendiet)

STATUTER

Flipper är som gud, det tar och det ger.

Instiftat våren 1993

Humanistiska föreningen utdelar varje år ett flipperstipendium där en välgörenhetsorganisation eller liknande erhåller överskottet från HumF:s flipperspel, dock minst 5 000 kr.

Stipendiet har en dubbel funktion, främst vill HumF naturligtvis främja någon form av välgörenhet eller god handling, men möjligheten att frånhända oss från de moraliska betänkligheter det trots allt innebär att inneha ett flipper som avpungar studenten sina surt ihoplånade penningar är inte minst viktigt. Den återbalanserande funktion det innebär att låta en moraliskt tvivelaktig handlig bekosta en god handling är en icke ringa orsak till stipendiets tillblivelse med tanke på alla styrelsekontroverser som tilldrog sig då spelet en gång på ett kuppartat sätt inköptes.

Genom att låta avkastningen från den fördärvliga spel- och dobbelverksamheten bekosta något gott blir godhetssumman förhoppningsvis minst 0 och Humanistiska Föreningen har därmed åtminstone inte spätt på summan av det dåliga.

Humanistiska Föreningens stipendienämnd utser stipendiaten efter nomineringar från medlemmar i Flipperns Väl Vänner (FVV) - det vill säga flipperspelande styrelsemedlemmar. Priset delas ut på Valborgslunchen.

Stipendiet skall gå till en juridisk person som i sin verksamhet på ett osjälviskt sätt bedrivit verksamhet för att hjälpa människor i fördärv eller för att hjälpa människor som råkat ut för fördärvliga övergrepp. Stipendienämndens beslut kan ej överklagas.

STIPENDIATER

2009      STOCKHOLMS KATTHEM

Stockholms Katthem har sedan 1990 haft som syfte att ta hand om nödställda katter och att rehabilitera dessa så att de kan omplaceras i kärleksfulla hem. Genom föreningen får ca 400 katter varje år ett nytt hem. Dessutom får de veterinärvård, social träning och en ny stabil tillvaro. Katthemmet är en ideell förening och den finansieras genom ideellt arbete och donationer. Därför skulle Road King-stipendiet vara ett stort stöd för denna förening och för de utsatta katter som de värnar om. Givetvis kan man hävda att Road King-stipendiet endast skall gå till välgörenhet riktad mot människor, men detta skulle vara ett stort felsteg. För det är som Gandhi sa, att en nations storhet och dess moraliska utveckling kan bedömas genom hur dess djur behandlas. Detta är väl giltigt även för Humanistiska föreningen?

 

2008      SITUATION STHLM

För att de bedriver praktisk, humanistisk verksamhet i dess renaste form. De arbetar också med att upplysa människor om det stora problemet med hemlöshet i Sverige, och har ett kritiskt förhållningssätt i sina artiklar. Situation Sthlm är en tidning som i sin verksamhet ger prov på klassiska humanistiska dygder såsom bildning, fördomsfrihet, samhällsengagemang, tolerans och genomtänkt kritik.

 

2007      LÄKARE UTAN GRÄNSER

För deras arbete för människor i nöd världen runt.

 

2004      SVENSKA ASYLKOMMITTÉN

 

2003      SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN

 

FORNA MEDLEMMARS TAL OCH TEXTER

Här hittar du texter skrivna av forna medlemmar i Humanistiska föreningen. Texterna är tagna från jubileumsboken Humanistiska föreningen 1914-1984 från HumF:s 70-årsjubileum 1984.

NEFA — ÄMNESFÖRENING OCH PRAKTISK NORDISM

HUMANISTISKA FÖRENINGENS KURSVERKSAMHET 1933 - 1935

HUMANIORA GAV DAGARNA MENING

UNGHUMANISTERNA PÅ 1920-TALET

UNG HUMANIST FÖRE UNGHUMANISTERNA

HUMANISTISKA FÖRENINGEN, FAKULTETEN OCH HÖGSKOLAN