Dokument och Protokoll

Nedan listas humanistiska föreningens viktiga styrdokument och protokoll.

Stadga 

Stadga

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016

Andra Föreningsmöten

 

14/3 Dechargemöte

Som medlem i Humanistiska föreningen har du möjlighet att påverka föreningens arbete. Detta gör du som medlem via föreningens högsta beslutande organ, dvs föreningsmötet! Föredragningslistan till mötet samt alla tillhörande möteshandlingar finner du nedan under "Möteshandlingar".

Under detta föreningsmöte kommer vi framförallt behandla föregående verksamhetsår samt fastställa 2017 års budget och verksamhetsplan. Föreningsmedlemmar äger motionsrätt, yttranderätt samt närvaro- och rösträtt.

Möteshandlingar