Dokument och protokoll

Nedan listas Humanistiska föreningens viktiga styrdokument och protokoll.

Stadgar 

Humanistiska föreningens stadgar

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018


Mötesprotokoll

  

Här finner du kallelser till föreningsmöten!