Dokument och protokoll

Nedan listas Humanistiska föreningens viktiga styrdokument och protokoll.

Stadga 

Stadga

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017

Budget 2017Kallelse till Föreningsmöten

Extrainsatt föreningsmöte 29 maj 2017 kl. 17

Humanistiska föreningens styrelse kallar härmed till ett extrainsatt föreningsmöte för att behandla föregående års verksamheter. Alla medlemmar är välkomna och har fått kallelse med handlingar på mejl.