Möten


Kallelser Till föreningsmöten

Här postas kallelser och handlingar till våra föreningsmöten. Humanistiska föreningen har tre föreningsmöten per år, Dechargemötet, Höstmötet samt Valmötet. Föreningsmötena är det högst beslutande organet där alla medlemmar har röst- och motionsrätt.