Möten


Kallelser Till föreningsmöten

Här postas kallelser och handlingar till våra föreningsmöten. Humanistiska föreningen har tre föreningsmöten per år, Dechargemötet, Höstmötet samt Valmötet. Föreningsmötena är det högst beslutande organet där alla medlemmar har röst- och motionsrätt.

Kallelse till Valmöte 11 december 2018 klockan 17.00

Kära medlem i Humanistiska föreningen!

Välkommen till årets Valmöte!
Som medlem i Humanistiska föreningen har du möjlighet att påverka föreningens arbete. Detta gör du som medlem via föreningens högsta beslutande organ, d.v.s. föreningsmötet! Föredragningslistan till mötet samt alla tillhörande möteshandlingar finner du nedan under "Möteshandlingar".

Under detta föreningsmöte kommer vi framförallt att behandla frågan gällande valberednings förslag till styrelsen 2019 samt godta en preliminär budget och verksamhetsplan för verksamhetsår 2019. Föreningsmedlemmar äger motionsrätt, yttranderätt samt närvaro- och rösträtt.


Motion innehållande motivering och hemställan om beslut skall vara undertecknad av minst tre röstberättigade medlemmar och vara styrelsen tillhanda senast den 7 december.


Styrelsens propositioner finner du via länken senast den 4 december.
Ta med ditt Campuskort till mötet för att styrka ditt medlemskap i HumF. Vi bjuder på fika!

KOM I TID, DET LÄR BLI FULLT!

Vänliga hälsningar
Humanistiska föreningens styrelse 2018
genom
presidiet för Humanistiska föreningen 2018
ordförande Matilda Kjellqvist Videla ordf@humf.su.se
vice ordförande Veronica Fagerstedt vordf@humf.su.se

Möteshandlingar hittas här:

https://drive.google.com/drive/folders/1xyWFj8LSgxI2R0wBILDR4b2vNTQChVi7?usp=sharing

Ps. Du får denna kallelse eftersom du är medlem i Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet. Om du inte vill vara medlem, vänligen kontakta Stockholms universitets studentkårs expedition: kx@sus.su.seMötesprotokoll

Mötesprotokoll 2018

Protokoll styrelsemöte 2018-01-10

Protokoll styrelsemöte 2018-01-27/28

Protokoll styrelsemöte 2018-02-06

Protokoll styrelsemöte 2018-02-20

Protokoll styrelsemöte 2018-03-06

Protokoll dechargemöte 2018-03-15

Protokoll styrelsemöte 2018-03-20

Protokoll styrelsemöte 2018-04-03

Protokoll styrelsemöte 2018-04-17

Protokoll styrelsemöte 2018-05-02

Protokoll styrelsemöte 2018-05-15

Protokoll styrelsemöte 2018-05-29

Protokoll styrelsemöte 2018-06-09

Protokoll styrelsemöte 2018-08-20

Protokoll styrelsemöte 2018-09-04

Protokoll styrelsemöte 2018-09-18

Protokoll styrelsemöte 2018-10-02

Protokoll höstmöte 2018-10-12

Protokoll styrelsemöte 2018-10-16

Protokoll styrelsemöte 2018-10-30

Protokoll styrelsemöte 2018-11-13

 

Mötesprotokoll 2017

Protokoll styrelsemöte 2017-01-09

Protokoll styrelsemöte 2017-01-23

Protokoll styrelsemöte 2017-01-28/29

Protokoll styrelsemöte 2017-02-13

Protokoll styrelsemöte 2017-02-27

Protokoll styrelsemöte 2017-03-13

Protokoll föreningsmöte Decharge 2017-03-14

Protokoll styrelsemöte 2017-03-27

Protokoll styrelsemöte 2017-04-10

Protokoll styrelsemöte 2017-04-24

Protokoll styrelsemöte 2017-05-08

Protokoll styrelsemöte 2017-05-22

Protokoll föreningsmöte Extrainsatt 2017-05-26

Protokoll styrelsemöte 2017-06-05

Protokoll styrelsemöte 2017-06-13/14

Protokoll styrelsemöte 2017-08-22

Protokoll styrelsemöte 2017-09-04

Protokoll styrelsemöte 2017-09-18

Protokoll styrelsemöte 2017-10-02

Protokoll höstmöte 2017-10-13

Protokoll styrelsemöte 2017-10-16

Protokoll styrelsemöte 2017-10-30

Protokoll styrelsemöte 2017-11-13

Protokoll styrelsemöte 2017-11-27

Protokoll styrelsemöte 2017-12-11

Protokoll valmöte 2017-12-15

Protokoll styrelsemöte 2017-12-21