Möten


Kallelser Till föreningsmöten

Här postas kallelser och handlingar till våra föreningsmöten. Humanistiska föreningen har tre föreningsmöten per år, Dechargemötet, Höstmötet samt Valmötet. Föreningsmötena är det högst beslutande organet där alla medlemmar har röst- och motionsrätt.


Mötesprotokoll

Mötesprotokoll 2018

Protokoll styrelsemöte 2018-01-10

Protokoll styrelsemöte 2018-01-27/28

Protokoll styrelsemöte 2018-02-06

Protokoll styrelsemöte 2018-02-20

Protokoll styrelsemöte 2018-03-06

Protokoll dechargemöte 2018-03-15

Protokoll styrelsemöte 2018-03-20

Protokoll styrelsemöte 2018-04-03

Protokoll styrelsemöte 2018-04-17

Protokoll styrelsemöte 2018-05-02

Protokoll styrelsemöte 2018-05-15

Protokoll styrelsemöte 2018-05-29

Protokoll styrelsemöte 2018-06-09

Protokoll styrelsemöte 2018-08-20

Protokoll styrelsemöte 2018-09-04

Protokoll styrelsemöte 2018-09-18

Protokoll styrelsemöte 2018-10-02

Protokoll höstmöte 2018-10-12

 

Mötesprotokoll 2017

Protokoll styrelsemöte 2017-01-09

Protokoll styrelsemöte 2017-01-23

Protokoll styrelsemöte 2017-01-28/29

Protokoll styrelsemöte 2017-02-13

Protokoll styrelsemöte 2017-02-27

Protokoll styrelsemöte 2017-03-13

Protokoll föreningsmöte Decharge 2017-03-14

Protokoll styrelsemöte 2017-03-27

Protokoll styrelsemöte 2017-04-10

Protokoll styrelsemöte 2017-04-24

Protokoll styrelsemöte 2017-05-08

Protokoll styrelsemöte 2017-05-22

Protokoll föreningsmöte Extrainsatt 2017-05-26

Protokoll styrelsemöte 2017-06-05

Protokoll styrelsemöte 2017-06-13/14

Protokoll styrelsemöte 2017-08-22

Protokoll styrelsemöte 2017-09-04

Protokoll styrelsemöte 2017-09-18

Protokoll styrelsemöte 2017-10-02

Protokoll höstmöte 2017-10-13

Protokoll styrelsemöte 2017-10-16

Protokoll styrelsemöte 2017-10-30

Protokoll styrelsemöte 2017-11-13

Protokoll styrelsemöte 2017-11-27

Protokoll styrelsemöte 2017-12-11

Protokoll valmöte 2017-12-15

Protokoll styrelsemöte 2017-12-21