Dokument och protokoll

Nedan listas Humanistiska föreningens viktiga styrdokument och protokoll.

Stadgar 

Humanistiska föreningens stadgar

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017

Budget 2017



Kallelse till Föreningsmöten

 

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet kallar till Höstmöte

den 13 oktober 2017 kl. 17:00 på Gula villan

Humanistiska föreningens medlemmar kallas härmed till föreningens årliga Höstmöte. Samtliga medlemmar i Humanistiska föreningen äger närvaro-, yttrande-, förslags-, röst- och motionsrätt till mötet. Medtag legitimation samt Campuskort för att styrka medlemskap. Eventuella propositioner anslås på föreningens anslagstavlor senast 6 oktober. Motion innehållande motivering och hemställan om beslut skall vara undertecknad av minst tre medlemmar och vara styrelsen (styrelsen@humf.su.se) tillhanda senast 9 oktober kl 18.00. Eventuella motioner anslås senast 11 oktober.

Föreningen bjuder på fika under mötet. Kom i tid, det lär bli fullt!


Underlag samt föredragningslista hittar ni HÄR.