Back to All Events

📱 Dechargemöte 14 mars 2017 📱

  • Gula Villan 33 Svante Arrhenius vĂ€g Stockholm, Stockholms lĂ€n, 11418 Sweden (map)

KÀra medlem i Humanistiska föreningen!


VÀlkommen till Ärets första föreningsmöte!

Som medlem i Humanistiska föreningen har du möjlighet att pÄverka föreningens arbete. Detta gör du som medlem via föreningens högsta beslutande organ, dvs föreningsmötet! Föredragningslistan till mötet samt alla tillhörande möteshandlingar finner du under "source".

Under detta föreningsmöte kommer vi framförallt behandla föregĂ„ende verksamhetsĂ„r samt faststĂ€lla 2017 Ă„rs budget och verksamhetsplan. Föreningsmedlemmar Ă€ger motionsrĂ€tt, yttranderĂ€tt samt nĂ€rvaro- och röstrĂ€tt.

Motion innehållande motivering och hemställan om beslut skall vara undertecknad av minst tre röstberättigade medlemmar och vara styrelsen tillhanda senast den 10 mars kl. 18.00.

Styrelsens propositioner finner du via lÀnken senast den 7 mars.

Ta med ditt Campuskort till mötet för att styrka ditt medlemskap i HumF. Vi bjuder pÄ fika!

Ett förmöte kommer att hÄllas den 12 mars kl. 15:00 pÄ Gula villan. Alla föreningens medlemmar som önskar att vara med och granska föreningens verksamhet för Ären 2011, 2012 och 2013 Àr vÀlkomna att medverka pÄ mötet. För handlingar och frÄgor, vÀnligen kontakta presidiet via nedanstÄende mejladresser!
 

KOM I TID, DET LÄR BLI FULLT!

VÀnliga hÀlsningar
Humanistiska föreningens styrelse 2017

genom
presidiet för Humanistiska föreningen 2017
ordförande Anna Börjesson ordf@humf.su.se
vice ordförande Matilda Kjellqvist Videla vordf@humf.su.se