Back to All Events

Extrainsatt styrelsemöte

  • Gula Villan 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 11418 Sweden (map)

Välkommen till årets andra föreningsmöte!

Som medlem i Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet har du möjlighet att påverka föreningens arbete. Detta gör du som medlem via föreningens högsta beslutande organ, dvs föreningsmötet! Detta extrainsatta föreningsmöte kallas framförallt till för att behandla föregående verksamhetsår. Föredragningslistan till mötet samt alla tillhörande möteshandlingar finner du nedan under "Möteshandlingar".

Föreningsmedlemmar äger motionsrätt, yttranderätt samt närvaro- och rösträtt. Motion innehållande motivering och hemställan om beslut skall vara undertecknad av minst tre röstberättigade medlemmar och vara styrelsen tillhanda senast den 25 maj kl. 18.00.

Styrelsens propositioner finner du via länken senast den 22 maj.

Ta med ditt Campuskort till mötet för att styrka ditt medlemskap i HumF. Vi bjuder på fika!