Back to All Events

📢 Kallelse: Höstmöte 2017 📢

  • Gula villan 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 114 18 Sweden (map)

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet kallar till Höstmöte 

 den 13 oktober 2017 kl. 17:00 pĂĄ Gula villan


Humanistiska föreningens medlemmar kallas härmed till föreningens ĂĄrliga Höstmöte. Samtliga medlemmar i Humanistiska föreningen äger närvaro-, yttrande-, förslags-, röst- och motionsrätt till mötet. Medtag legitimation samt Campuskort för att styrka medlemskap. Eventuella propositioner anslĂĄs pĂĄ föreningens anslagstavlor senast 6 oktober. Motion innehĂĄllande motivering och hemställan om beslut skall vara undertecknad av minst tre medlemmar och vara styrelsen (styrelsen@humf.su.se) tillhanda senast 9 oktober kl 18.00. Eventuella motioner anslĂĄs senast 11 oktober. 
Föreningen bjuder på fika under mötet. Kom i tid, det lär bli fullt!

Underlag samt föredragningslista hittar ni HÄR

Vänliga hälsningar,
Humanistiska föreningens styrelse 2017, 
genom Humanistiska föreningens ordförande Anna Börjesson (ordf@humf.su.se)

Earlier Event: October 12
Kroki
Later Event: October 18
The Wednesday Pub at Gula Villan