Back to All Events

Höstmöte

  • Humanistiska föreningen 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 11418 Sweden (map)

Humanistiska föreningens medlemmar kallas härmed till föreningens årliga Höstmöte. Samtliga medlemmar i Humanistiska föreningen äger närvaro-, yttrande-, förslags-, röst- och motionsrätt till mötet. Medtag legitimation samt Campuskort för att styrka medlemskap. Föreningen bjuder på fika under mötet. Eventuella propositioner anslås på föreningens anslagstavlor senast 6 oktober. Motion innehållande motivering och hemställan om beslut skall vara undertecknad av minst tre medlemmar och vara styrelsen (styrelsen@humf.su.se) tillhanda senast 4 oktober kl 18.00. Eventuella motioner anslås senast 6 oktober. Kom i tid, det lär bli fullt!

Underlag samt föredragningslista hittar ni HÄR


Vänliga hälsningar,
Humanistiska föreningens styrelse 2016 genom presidiet för Humanistiska föreningen 2016 ordförande ohan Linda (ordf@humf.su.se) och sekreterare Britta Olsso (sekreterare@humf.su.se). 

Earlier Event: October 12
Gula Villan Goes Down Under
Later Event: October 18
Crafter School