Back to All Events

Recentiorsmiddag HT16

  • Humanistiska föreningen 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 11418 Sweden (map)

Kära student och humanist!

Som sig bör vid en terminsstart bjuder Humanistiska föreningen in sina nya och gamla studenter till recentiorsmiddag. Recentior är benämningen på en ny student vid universitet och högskola och används nationellt i studentlivet. Middagen syftar till att välkomna alla studenter som tar sina första stapplande steg på universitetsmark. Detta är en möjlighet att stifta bekantskap med såväl Humanistiska föreningens verksamhet som att få en inblick i fenomenet sittning. 

När: Lördag 24 september 2016, klockan 18:30

Var: Gula villan, Frescati Campus (Universitetet) 

Pris: 200:-/kuvert

Klädkod: Kavaj

Anmälan: https://goo.gl/forms/DK3wVHstYIGwhgmh1

Frågor? Maila oma@humf.su.se

Betalning sker i förhand till Humanistiska föreningens BG-nummer: 5294-7470. Ange för- och efternamn samt personnummer för den person betalningen avser.

Observera att din anmälan först blir fullvärdig när vi mottagit betalningen. Vi behöver din betalning senast måndagen den 19/9 för att din anmälan skall vara giltig!

Om det ej finns möjlighet för dig att betala via bank finns det möjlighet att betala innan recentiorsmiddagens början. Var god meddela detta innan till oma@humf.su.se

Hoot!
Humanistiska föreningens styrelse

*************************************

Dear humanities student! 

As per custom at the start of every new semester, the Humanities Faculty Club invites new and old students to the traditional recentiorsmiddag. “Recentior” is a traditional word used nationally in the Swedish student life and is equivalent to the term “Freshman”: a name for the new students arriving at universities and colleges. This dinner is seen as an introductory event into the student life. This is an opportunity to get acquainted with both the Humanities Faculty Club's activities as well as getting an insight into the phenomenon that is the swedish “sittning”. 

When: Saturday, September 24, 2016, at 06:30 pm

Where: Gula Villan, Frescati Campus (Universitetet) 

Price: 200:- 

Dress code: Jacket

Registration: https://goo.gl/forms/DK3wVHstYIGwhgmh1


Questions? Email oma@humf.su.se

Payment is made in advance to the Humanities Faculty Club at our Bankgiro Number: 5294-7470. Write your first and last name and your social security number. 

Please note that your registration is only seen as valid when we have received your payment. For your registration to be valid, we need your payment by Monday 19/9 !

If you lack the opportunity of paying by online bank, you may also pay when arriving to the dinner. But only if you have notified us in advance at oma@humf.su.se

Hoot!
The Humanities Faculty Club

Earlier Event: September 21
The Wednesday pub - new hours!
Later Event: September 27
Croquis at Gula Villan