Back to All Events

Workshop om framtidens studentjournalistik

  • Humanistiska föreningen 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 114 18 Sweden (map)

Workshop i redaktionell konceptutveckling! ✍️💻📝

Stockholms universitets studentkår (SUS) är mitt inne i ett stort och omfattande utvecklingsprojekt där ett nytt redaktionellt koncept ska tas fram för studenttidningen Gaudeamus – och nu söker vi studenter som vill vara med i utvecklingsgruppen!

Under workshopen på Gula villan 7 mars, kl 16-17, presenterar SUS projektledare Sara Berg arbetet som hittills gjorts (bl a har en redaktionell policy antagits av kårfullmäktige), och förklarar tankarna bakom den grundläggande produktions-idén: att studenter och yrkesverksamma jobbar tillsammans med redaktionellt innehåll, design och digital utveckling. Dessutom går vi igenom grunderna för redaktionell konceptutveckling och testar att tillsammans utveckla idéer och format för studentjournalistik i världsklass!

Välkommen!

Läs mer om projektet här: https://www.sus.su.se/nyheter/intervju-gaudeamus

Earlier Event: March 1
Crafter school!
Later Event: March 7
The Wednesday Pub at Gula villan!