Back to All Events

Kroki på Gula Villan

  • Gula Villan 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 11418 Sweden (map)

Första tillfället för vårterminen!

Kom och teckna kroki i Gula Villan!
Kostar 50SEK kontant (intäkter går till modellens lön), och du ska vara medlem i HumF. Varje tillfälle är 2 timmar med paus emellan. Kaffe ingår. Ta med egna material (block, pennor, kritor, kol, färger etc)
Vi börjar på utsatt tid och huset kommer då låsas för att vi ska slippa spring ut och in som stör oss och modellen :) Ej drop in närsom med andra ord.
Vill du komma så tryck Kommer/Attend här i eventet så vi får en uppfattning om hur många vi blir och hur många stolar som ska fram.

Gå gärna med i vår grupp HumF Croquis / Kroki i Gula Villan där du kan diskutera kroki eller ställa frågor.

Välkommen!
--------------------------------
First time for the spring term!

Let's do figure drawing at Gula Villan!
Fee is 50SEK in cash (incl. salary for the model) and HumF membership is required. Every session is 2 hours with a break in between. Coffee is included. Bring your own materials (paper, pens, crayons, charcoal, paint etc).
We start at the set time and the house will then be locked so that we won't have people running in and out as it's distracting for us and the model :) In other words, no drop in whenever.
If you're coming press Kommer/Attend here in the event so that we can get an estimate number of people and chairs to put out.

Be sure to join our group HumF Croquis / Kroki i Gula Villan where you can discuss the croquis and ask questions if needed.

Welcome!