Back to All Events

Lunchföreläsning: Det omöjliga vittnandet

  • Gula Villan 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 11418 Sweden (map)

Måndagen den 3:e april kl 12:00 håller universitetslektor Marie Hållander en föreläsning vid Gula Villan kring delar av sin avhandling "Det omöjliga vittnandet: om vittnesmålets pedagogiska möjligheter".
I föreläsningen kommer Marie Hållander diskutera vittnesmålet och vittnandets etiska, politiska och pedagogiska möjligheter.

Utifrån ett antal historiska och aktuella exempel ställs frågorna: Vad har historiska vittnesmål för pedagogiska möjligheter för att kunna förändra nuet? På vilket sätt kan vittnandet möjliggöra för processer av subjektivitet? Vad kan känslorna göra i mötet med vittnesmål?

På sedvanligt manér bjuder Humanistiska föreningen sina medlemmar på lunch (vegetarisk) i samband med föreläsningen. 

Hjärtligt välkomna!