Back to All Events

Lunchföreläsning: Försvarets tolkskola

Språkstudenter, humanister och vänner!

Humanistiska föreningen ger nästa lunchföreläsning i samarbete med Försvarets Tolkskola. Heléne Hallingsten föreläser om tolkutbildning i arabiska, franska och ryska. Har du funderat på att arbeta som tolk eller är du helt enkelt intresserad av språk? Kom förbi och lyssna på lunchen! Vi bjuder på enklare mat.

MER INFO OM FÖRELÄSNINGEN: 

Försvarets Tolkskola (TolkS) är en del av Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum och ligger i Uppsala. Skolan grundades 1957 för att genom utbildning av särskilt kvalificerad personal fylla Försvarsmaktens behov av militära tolkar. Militärtolkutbildningen är en specialistofficersutbildning som innefattar tre terminer. Idag utbildas militärtolkar i arabiska, franska och ryska.

Sökande till militärtolkutbildningen bör ha ett utpräglat intresse och fallenhet för språk, kommunikation och interkulturella möten.
Militärtolkutbildningen är en högintensiv utbildning och riktar sig till den som har en mycket hög studiemotivation.

Earlier Event: November 19
Ugglemiddagen