Back to All Events

Sällskapssektionens Riskkväll

  • Gula Villan 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 11418 Sweden (map)

Den 20 Mars träffas Sällskapssektionen igen på Gula Villan. 
Under våra träffar så diskuterar vi allt mellan himmel och jord. Vi strävar efter att öka medvetenheten och toleransen, vi arbetar aktivt mot sexism, homofobi, rasism, transfobi och klasskillnader här på Stockholms Universitet. 
Under detta möte ska vi diskutera genus, könsroller, matchoideal och normkritik. Diskussionen kommer vara i ca 45 minuter. 
Efter diskussionen är det dags att spela Risk! Må den bästa strateg erövra VÄRLDEN!
Medlemskap i Humanistiska Föreningen krävs. 

On the 20th of March the Social Club will meet at Gula Villan. 
During our meetings we discuss everything from more light weight to deeper subjects. We strive to increase awareness and tolerance and are committed to work against sexism, homophobia, racism, transphobia and class differences here at Stockholm’s university. During our meeting we will discuss topics like gender roles, macho ideals and norm criticism. The discussions will last approximately 45 minutes.
After the discussion, it's time to play Risk! May the most cunning tactician conquer the WORLD!
Membership in the Humanities Faculty Club is required!