Back to All Events

Ugglemiddagen


  • Humanistiska föreningen 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 11418 Sweden (map)

***SCROLL DOWN FOR ENGLISH***

Hej kära humanister!

Det är dags för höstens andra stora sittning på Gula Villan, nämligen den årliga Ugglemiddagen, en middag till Ugglepristagarens ära. För att läsa mer om vad Ugglepriset innebär se föreningens hemsida: http://www.humf.su.se/historia-blog/ugglelngden eller nomineringseventet: https://www.facebook.com/events/530597367136140/ 

Boka in kvällen i almanackan redan idag, då det garanterat blir en tillställning utöver det vanliga!
I samband med middagen får vi stifta bekantskap med mottagaren av årets Ugglepris. 
(Nominering av prismottagare görs till styrelsen@humf.su.se)


När: Lördagen den 19 november kl:18:30

Var: Gula villan, Humanistiska föreningens slott och borg

Pris: 300:-/alkoholhaltigt kuvert & 300:-/alkoholfritt kuvert

Klädkod: Mörk kostym

Anmälan: https://goo.gl/forms/ptjqho8ZkQ0bOsog2
Anmälan senast den 14:e november.

Frågor? Maila oma@humf.su.se

Vi ser fram emot att få träffa er!

Hoot!
Övermarskalkämbetet


** Betalning sker i förhand till Humanistiska föreningens BG-nummer. Denna skall vara föreningen tillhanda senast måndagen den 14e november. Ange för- och efternamn för den person betalningen avser. Betalningsinformation utges i slutet på anmälningsformuläret. Alla anmälningar måste gå igenom formuläret. Om betalning via internetbank inte är ett alternativ, vad god mejla oma@humf.su.se så snart som möjligt. **

** Observera att anmälan är bindande. Om hinder skulle uppstå, var god anmäl detta till oma@humf.su.se så snart som möjligt.**

*******
Dear students!

It is time for the second grand sittning at Gula Villan, the annual Ugglemiddagen, the Owl Dinner. The dinner is given in honor of the recipient of the Ugglepris, the Owl Prize. You can read more about this award on our website or on the facebook event: http://www.humf.su.se/historia-blog/ugglelngdenhttps://www.facebook.com/events/530597367136140/ 

Mark your calendars, this is an event guaranteed to be something out of the ordinary!

The dinner will also give you the opportunity of getting acquainted with the recipient of the Owl Prize. (Nominations for the prize are sent to styrelsen@humf.su.se)

When: Saturday 19th of November, 6:30 PM

Where: Gula Villan, Campus Frescati

Price: 300:-/Alcohol & 300:-/Alcohol free

Dresscode: Evening suit

We look forward to seeing you!

Sign up here:https://goo.gl/forms/ptjqho8ZkQ0bOsog2
Please sign up before 14th of November.

Questions? Email oma@humf.su.se

** Payment is made in advance to HumF:s BG number. We must have your payment by Monday the 14th of November. Write your first and last name. Information about where to make your payment is given at the end of the sign up document. All registrations must be made through the sign up document. If you lack the opportunity of paying by online bank, you may also pay when arriving to the dinner. But only if you have notified us in advance at oma@humf.su.se

** Please note that registration is binding. If you for some reason can't make it, please let us know as soon as possible by email at oma@humf.su.se **


Hoot!
Övermarskalksämbetet

Earlier Event: November 16
Karaoke Nite round two