Back to All Events

HumF:s Ugglemiddag 2017


  • Gula villan 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 114 18 Sweden (map)

***ENGLISH FURTHER DOWN***

Hej kära humanister!

Det är dags för höstens andra stora sittning på Gula Villan, nämligen den årliga Ugglemiddagen, en middag till Ugglepristagarens ära. För att läsa mer om vad Ugglepriset innebär se föreningens hemsida: http://www.humf.su.se/ugglepriset/ 

Utöver att vara en traditionell middag i studentanda kommer vi också få stifta bekantskap med mottagaren av årets Ugglepris.(Nomineringar till Ugglepriset görs till styrelsen@humf.su.se senast den 30:e oktober)

OBS! För att få gå på våra sittningar måste du vara medlem i Humanistiska föreningen. 


När: Lördagen den 25 november kl. 18:30
Var: Gula villan, campus Frescati
Pris: 300:- 
Klädkod: Mörk kostym

Anmälan senast den 20:e november: https://goo.gl/forms/IZZcQGzrXQNOgj5H2 

Andra frågor? Maila ordf@humf.su.se

Vi ser fram emot att få träffa er!
/Hoot!
Humanistiska föreningens styrelse


** Betalning sker i förhand till Humanistiska föreningens BG-nummer. Denna skall vara föreningen tillhanda senast onsdag 22:a november. Ange för- och efternamn för den person betalningen avser. Betalningsinformation utges i slutet på anmälningsformuläret. Alla anmälningar måste gå igenom formuläret. Om betalning via internetbank inte är ett alternativ, finns möjlighet att betala vid dörren, men endast om detta har meddelats på mejl i god tid. Mejla i sådant fall ordf@humf.su.se **

** Observera att anmälan är bindande. Om hinder skulle uppstå, var god anmäl detta till ordf@humf.su.se så snart som möjligt.**


*******
Dear students!

It is time for the second grand sittning at Gula Villan, the annual Ugglemiddagen, the Owl Dinner. The dinner is given in honor of the recipient of the Ugglepris, the Owl Prize. You can read more about this award on our website: http://www.humf.su.se/ugglepriset/ 

In addition to being a traditional student dinner, this dinner will also give you the opportunity of getting acquainted with the recipient of this year’s Owl Prize.(Nominations for the prize can be sent to styrelsen@humf.su.se until the 30th of october)

NB! You have to be a member of the Humanities Faculty club to attend this dinner. 


When: Saturday 25th of November, 6:30 PM
Where: Gula Villan, Campus Frescati
Price: 300:- 
Dresscode: semi-formal (i.e. dark suit or cocktail dress) 

We look forward to seeing you!

Sign up here: https://goo.gl/forms/IZZcQGzrXQNOgj5H2 
Please sign up before the 20th of November.

More questions? Email ordf@humf.su.se
Please note that the dinner is held in Swedish, but as an English speaker you are still more than welcome to attend. We try and translate as much as possible! 

We look forward to seeing you!
/Hoot!
The board of the Humanities Faculty club

** Payment is made in advance to HumF:s BG number. We must have your payment by Wednesday the 22nd of November. Write your first and last name. Information about where to make your payment is given at the end of the sign up document. All registrations must be made through the sign up document. If you lack the opportunity of paying by online bank, you may also pay when arriving to the dinner. But only if you have notified us in advance at ordf@humf.su.se

** Please note that registration is binding. If you for some reason can't make it, please let us know as soon as possible by email at ordf@humf.su.se **

Earlier Event: November 23
Konstkväll på Gula villan!