Back to All Events

Humanistiska föreningens valmöte 2017

  • Gula villan 33 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 114 18 Sweden (map)

Humanistiska föreningens medlemmar kallas härmed till föreningens årliga Valmöte som äger rum den 15:e december kl 18 på Gula villan.

Samtliga medlemmar i Humanistiska föreningen äger närvaro-, yttrande-, förslags-, röst- och motionsrätt till mötet. Medtag legitimation samt Campuskort för att styrka medlemskap. Eventuella propositioner anslås på föreningens anslagstavlor senast 8 december. Motion innehållande motivering och hemställan om beslut skall vara undertecknad av minst tre medlemmar och vara styrelsen (styrelsen@humf.su.se) tillhanda senast 11 december kl 18.00. Eventuella motioner anslås senast 13 december.

Föreningen bjuder på fika under mötet. Kom i tid, det lär bli fullt!

Föredragningslista och underlag finns att hitta HÄR.

Later Event: December 20
The Wednesday Pub at Gula Villan