Förtroendevalda

Delar av HumF:s styrelse, förtroendevalda och funktionärer under den årliga Valborgspubrundan. April 2017

Delar av HumF:s styrelse, förtroendevalda och funktionärer under den årliga Valborgspubrundan. April 2017

För att verksamheten ska fungera på HumF behöver vi vara flera än bara styrelsen! 

Därför har vi ett antal studenter som hjälper till lite extra! Här är årets förtroendevalda!


Klubbmästeriets förtroendevalda

Barmästare: Vakant

 

Köksmästare: Vakant

 

Infomästare: Vakant


Fanbärare: Vakant

 

Fotograf: Vakant

 

Bibliotikarie: Vakant


Ser du en post som du skulle vilja ha? Eller skulle du vilja ha en post som förtroendevald som vi inte redan har? Hör av dig till oss på styrelsen@humf.su.se! 

Du kan även läsa mer om hur du engagerar dig på HumF här.