Gula villan

15965837_10154228245301966_2151064408804929505_n.jpg

Gula villan byggdes under sommaren 1883 som bostad för intendenten på Lantbruksakademiens experimentalfält. Arkitekt var AW Edelsvärd, SJ´s chefsarkitekt, som även var föredragande i Lantbruksakademiens mekaniska avdelning.

Intendenten, Abraham Forssell, fick avgå efter endast två år pga dålig ekonomi i hans frökontrollanstalt. Istället fick Experimentalfältets nyanställde botaniker, Jakob Eriksson, överta Gula villan som tjänstebostad och laboratorium. Eriksson utforskade tillsammans med sin assistent Ernst Henning växternas sjukdomar och nådde stor internationell berömmelse. Hemma hos familjen Eriksson hölls legendariska fester, med bland andra Svante Arrhenius som gäst.

I början på 1900-talet omstrukturerades Experimentalfältet och efter Erikssons pension bodde ett flertal stora forskare i villan på Gubbacken, såsom Olof Arrhenius.

Från 1930-talet fram till 1960-talet bodde Lantbruksakademiens sekreterare i villan. När universitetet flyttade till Frescati fick studentkåren hyra huset och byggde där om för dagisverksamhet, Knattekåren.

1988 fick Humanistiska föreningen tillfälle att hyra en villa på Frescati, kallad Gula villan och fram till 2005 delades de två våningarna med Naturvetenskapliga Föreningen. I Frescati har föreningen bedrivit större delen av sin verksamhet sedan dess. Gratisfestivalen Pop Dakar började på husets veranda och succéfestivalen Dans Dakar håller till på gräsmattorna runt huset.

2011 påbörjades en omfattande renovering av Gula villan och Humanistiska föreningens verksamhet lugnade sig något. Föredrag, filmkvällar, sittningar och annat fortsatte på andra ställen, något av en återgång till ursprungen kan man säga!

Text och research: Alexander Swahn