Humanistiska föreningens historia

Humanistiska föreningen har en lång och väldokumenterad historia som sträcker sig från 1800-talet till idag. Här kan du läsa om stora händelser, ordföranden från svunna tider och vem som tilldelats alla våra priser och stipendier. 

 


TEXTER

Här hittar du texter skrivna av forna medlemmar i Humanistiska föreningen. Texterna är tagna från jubileumsboken Humanistiska föreningen 1914-1984 från HumF:s 70-årsjubileum 1984.