Humanistiska föreningens Run-Jannestipendium - Stipendiater

Historik

Stipendiet instiftades som en hyllning till professor Sven B. F. Jansson (Run-Janne) i samband med hans 80-årsdag 1986. Det utdelades första gången vid Valborgslunchen 1987, strax efter Run-Jannes bortgång och har utdelats vid samma tidpunkt varje år sedan dess.

Run-Janne var expert på runor och skrev en rad verk om runinskrifter i Sverige och utomlands. Under åren 1966-1972 var han riksantikvarie. Han studerade vid Stockholms Högskola, var Studentkårens ordförande 1935-1936 och Humanistiska föreningens inspektor under åren 1958-1964. Run-Janne var en sann humanist med lekfull oemotståndlig humor och en enastående talare.

 

Stipendiater

 

2012        Lars Nordgren

 

2009       Katrin Stölten, doktorand vid Centrum för tvåspråkighetsforskning

avhandlingen behandlar fonetiska och fonologiska aspekter av andraspråksinlärning, förstaspråksförlust och förstaspråksreaktivering; voice onset time (VOT).

 

2008       Jonatan Pettersson, doktorand vid Institutionen för nordiska språk

avhandlingen behandlar omskrivningsstrategier i fornvästnordisk översättningslitteratur.

 

2007      Tove Gerholm, doktorand i allmän språkvetenskap

avhandlingen behandlar barns emotiva uttryck och socialiseringsprocess under förskoleåldern.

 

2006      Anna-Karin Andersson, doktorand i praktisk filosofi

avhandlingen behandlar moraliska rättigheter i allmänhet och barns rättigheter i relation till sina föräldrar i synnerhet.

 

2005      Fataneh Farahani, doktorand i etnologi

avhandlingen behandlar iranska kvinnor berättelser om den egna sexualiteten.

 

2004      Anna Carlstedt, doktorand i franska;

avhandlingen analyserar språket i den franske 1500-talsastrologen och läkaren Nostradamus profetior.

2003      Anna Vogel vid Institutionen för nordiska språk

skrev avhandling om dimensionsadjektiv.

 

2002      Mattias Fyhr vid Litteraturvetenskapliga institutionen

ska framlägga avhandlingen "Gotiska inslag i nutida svensk prosa".

 

2001      Yvonne Lindqvist, doktorand vid institutionen för nordiska språk

avhandling: Skönlitterära översättarstrategier - En studie av
översättningens teori och praktik.

 

2000      Per Persson, doktorand i filmvetenskap

avhandling: Understanding cinema: Constructivism and Spectator Psychology

 

1999      Maria Tullgren Pearman, doktorand i franska

arbetar på en avhandling om modernt franskt reklamspråk.

 

1998      Eva Skyllberg, doktorand i arkeologi

som arbetar på en avhandling om ”Södermanlands medeltida bergsbruk - en feodal angelägenhet”.

 

1997      Daniel Sävborg, doktorand i litteraturvetenskap

skrev avhandling om Eddan.

 

1996      Ulla Manns, doktorand i idéhistoria

avhandling om Fredrika Bremer-förbundet, titel: ”Den sanna frigörelsen”.

 

1995      Jordan Zlatev, doktorand vid institutionen för lingvistik

forskning kring barns språkinlärning.

 

1994      Joakim Enwall, doktorand i sinologi och specialist på Mao

Disputerade strax efter Valborgslunchen.

 

1993      Göran Stenberg, doktorand vid institutionen för nordiska språk

forskar på sepulkral retorik.

 

1992      Gail Zahran Ramsay, doktorand vid institutionen för orientaliska språk, arabiska avdelningen.

Hennes forskning gällde den egyptiske författaren Yusuf Sibai.

 

1991      Rune Palm, doktorand vid institutionen för nordiska språk

regionala skillnader i vikingatidens runinskrifter.

 

1990      Claes Petterson, doktorand vid institutionen för antikens kultur och samhällsliv

Hans forskning behandlar Templum Romanum, de romerska templens icke-religiösa användning.

 

1989      Åke Sandström, doktorand vid historiska institutionen

Hans forskning behandlar handeln och handelsvägarna till och från Stockholm under 1600-talet.

 

1988      Georg Drakos, forskarstuderande vid institutionen för folklivsforskning

Ämne: ”Stigmatiseringen av leprasjuka i Grekland. En undersökning av stigmatiseringens formelement i muntligt berättande”.

 

1987      Malin Beji, doktorand i latin.