Ordförandelängd

Dessa personer har varit ordföranden i Humanistiska föreningen. Det är en del luckor i längden, om ni har uppgifter som fattas eller som måste ändras, mejla gärna till styrelsen@humf.su.se

1914 Brita Gentele-Sillén
     (gift 2. Juhlin-
      Dannfeldt, humanistiska       avdelningen)
1915 Hanna Rydh
1916 Ivar Simonsson
    (seniorskollegiet
     inrättas)
1917 Ivar Simonsson
1918 Sven Brandel
1919 Gustaf Munthe
1920 Tord O:son Nordberg
1921 Tord O:son Nordberg
     (Valborgsfirande)
1922 Sten Selander
1923 Arne Munthe
1924 Curt Berg
1925 Curt Berg
1926 Nils Molin
1927 Nils Molin
1928 Åke Thulstrup
1929 Sven Lunner /Åke                    Thulstrup
1930
1931 Sven Rinman
1932 Sven Rinman/Bernhard
     Tarschys
1933 Sverker Martin-Löf
1934 Örjan Lindberger
1935 Karl Wikholm
1936 Nils Sylvan
1937 Per Sandberg
1938
1939
1940 Eva Remens
1941 Lennart Hirschfeldt
1942 Arne Andersson
1943 Carl Ivar Sandström
1944 Nils-Erik Baehrendtz
1945 Karl-Erik Lundvall
1946 Kurt Samuelsson (vice?)
1947 Hans Ullberg
1948 Göran Ohlin
1949 Bo-Arne Skiöld
1950 Anders Sjöberg
1951 Per Sundberg
1952 Tolle Ramstedt
1953 Stellen Norrlander (vt-
     53) Inger Flodin
1954 Petter Åkerman ht 54
1955
1956 Ann-Louise Edholm-Edling
     (vt Bo Thomé?)
1957 Sven-Olof Lindqvist
1958 Tore Jansson
1959 Margareta Westman
1960 Harald Berg
1961 Carl Tham
1962 Anders Clason
1963 Eva Karlsson
1964 Håkan Hagwall
1965 Gunnel Jansson (gift
     Engwall) 
            

1966 Magnus Härenstam
1967 Lars Johansson
1968 Anders Heijl
1969 Ann-Marie Lindgren ? (Det
     står Ann Larsson i
     Sångboken, men jag tror
     inte att det är rätt.
     /Gunnel/)
1970 Olle Rossander
1971 Ingrid Calltorp
1972 Bo Samuelsson
1973 Olle Ferm
1974 Olof Holm
1975 Solbritt Benneth
1976 Göran Schäder
1977 Göran Schäder
1978 Göran Schäder
1979 Göran Schäder
1980 Topsy Bondeson
1981 Topsy Bondeson
1982 Robert Sandberg
1983 Bert Edström
1984 Margareta Hörling
1985 Kristina ter Schiphorst
1986 Helen Ericsson
1987 Anna Attergren (gift
     Granath)
1988 Ann Larsson
1989 Britt-Marie Börjesgård
1990 Britt-Marie Börjesgård
1991 Olle Brick
1992 Susanne Bäckman
1993 Jenni Hjolman
1994 Magnus Rönn (halva,
     flyttade sedan till
     Gotland)
     /Charlotta Floberg
1995 Olov Hyllienmark
1996 Per Strömbäck
1997 Lars Olofsson/Henrietta
     Ulmstedt
1998 Björn Radon
1999 Charlotta Munter (f.d. Svanström)
2000 Anna Jäderlind (f.d. Nord)
2001 Susanne Kindblad (f.d. Selerud)
2002 Johanna Mo
2003 Lisa Skoog
2004 Johanna Holmin
2005 Emma Brink
2006 Sara Harrie
2007 Jon Holmlund (gift
     Modéer)
2008 Emilia Edblad
2009 Elin Hanspers
2010 Johan Lindberg
2011 Amanda Magnusson Arntsen
2012 Alexander Swahn
2013 Ebbe Nyman
2014 Stefanie Tagesson
2015 Stefanie Tagesson     2016 Johan Larson Lindal   2017 Anna Börjesson