Tobias Harjas stipendium och minnesfond - Stipendiater

Fastställda av Humanistiska föreningens extra föreningsmöte 2000-09-18, reviderade vid valmöte 2002-12-12 samt vid höstmöte 2006-09-26

Minnesfondens historik

Initiativ till Tobias Harjas minnesfond togs i maj 1999 efter Tobias Harjas plötsliga bortgång.

Tobias var endast 19 år när han dog men hade redan då uträttat ett mycket värdefullt arbete som vice skattmästare i Humanistiska föreningen, ordförande för kårgrupperingen Humanisterna och ordförande för filosofiska föreningen vid Stockholms universitet.

Tobias hyste en stark kärlek till filosofin och till det svenska språket, och han var en sann humanist även vad gäller den mänskliga värme han spred till allt och alla omkring sig.

Stipendiat 2012      Per Klingberg

 

Stipendiat 2009      Martin Ekelund

I sin uppsats ”Särskrivningars ambiguitet” tar Martin upp en intressant språkvårdsfråga som många kan relatera till. På ett ledigt och klart sätt tar han frågan om särskrivningar i det svenska språket på allvar och driver diskussionen ett steg vidare helt i linje med de humanistiska ideal som Tobias Harjas stipendium vill uppmuntra.

 

Stipendiat 2008      Linus Olsson

I sin C-uppsats ”Färgat språk” presenterar Linus ett bidrag till studiet av färgord och deras konnotationer. Ett undersökningsområde som även får oss att tänka på en vidare vetenskaplig kontext med namn som Newton, Goethe och Wittgenstein. Uppsatsen utgör alltså med sitt rättframma språk och tvärvetenskapliga implikationer ett gott exempel på det Tobias Harjas stipendium är tänkt att uppmuntra.

 

Stipendiat 2006      Eliza Kajanus


Stipendiat 2005      Erika Winther

För att hon i sin C-uppsats "Att puttra fram och gnissla iväg - en studie av ljudverbets användning som rörelseverb i svenska", genom en djärv hypotes med klar och redig stil lyckats skapa ett levande intresse för ett språkets närmast poetiska fenomen som inspirerar till vidare utforskningar i betydandets gränsland.

 

Stipendiat 2004      Karin Ahlzén

  för sin uppsats om tak, vägg och golv.

 

Stipendiat 2003      Hanna Öhgren

som med "Poppat och klart! - en experimentell undersökning av populärvetenskaplighet och begriplighet", framlagd vid Institutionen för nordiska språk, för i bevis att en effektiv språkdräkt är förenlig med begriplighet och intresseskapande.