Humanistiska föreningens historia

 

Humanistiska föreningen har en lång historia som sträcker sig från år 1914 till nutid. Läs gärna mer om våra fantastiska år som förening på Stockholms universitet.  

 

1914 På ett sammanträde den 16 mars beslutar studentföreningen vid Stockholms högskola att skapa tre avdelningsföreningar; en för naturvetarna, en för juristerna och en för humanisterna.  Därmed var Humanistiska Avdelningen född med ett startkapital på 17 kronor. I maj samma år träffas medlemmarna i den nya föreningen på Hasselbacken och firar.

1929 Den 30 september beslutar sig medlemmarna för att ta tillbaka namnet de hade innan de lämnade kåren - Humanistiska föreningen!

1936 Humanistiska föreningen flyttar in i det nya kårhuset vars lokaler blir samlingsplats för föreningens studenter samt den plats där många av föreningens aktiviteter såsom föredrag, kamrataftnar, debatter och poesiuppläsningar anordnas.

I september samma år hålls det första sammanträdet med Humanistiska föreningen och ordförandena i ämnesföreningarna Filologiska föreningen, Historiska samt Klassiska föreningen där dotterföreningarnas verksamheter planeras för att inte kollidera.

1937 De första ekonomiska anslagen från Humanistiska föreningen ges ut till de humanistiska ämnesföreningarna. Det är Filologiska Föreningen som får 120kr i bidrag samt Konsthistoriska Klubben som tilldelas 100kr. Sedan dess har anslagen varit en given post i föreningens budget.

hämtning.jpg

1959 För att hantera de allt fler tillströmmande medlemmarna i föreningen beslutar man sig för att köpa det så kallade Rucklet, ett nedgånget hus beläget intill kårhuset. Efter renovering var huset klart för invigning vars succé enligt samtida styrelseprotokoll skulle garanteras med fri öl och tal av föreningens inspektor Run-Janne.

1960-talet. Antalet studenter vid Stockholms Universitet exploderar från 7.600 år 1960 till 27.000 år 1968. Ökningen beror till viss del på det allt bredare ämnesutbudet och resulterar i en akut lokalbrist som löses genom att tillfälligt hyra lokaler i närheten av Universitetets ordinarie hus kring Observatorielunden och Odenplan.

1964 Humanistiska fakulteten delas upp i en samhällsvetenskaplig och en humanistisk fakultet vilket tillfälligt lugnar ner anstormningen till de humanistiska ämnena. Detta år upphör Samhällsvetenskapliga studentföreningen att vara en ämnesförening under Humanistiska föreningen och bildar en egen fakultetsförening.

hämtning (1).jpg

 

1988 Stockholms universitet flyttade ut till Frescati redan på 1970-talet, men det dröjde länge innan Humanistiska föreningen flyttade med. Medlemmarna höll sig helst inne i staden och det var först när ett gammalt bostadshus (som hade varit kår-dagis) blev ledigt som föreningen kom ut på Djurgården. Sedan dess har Gula villan etablerats som humanisternas högborg på campus.

1995 Spelade några kompisband på Gula Villans altan, 15 år senare ersattes Pop Dakar med Dans Dakar. Under tiden har nobelpristagare, rockstjärnor och profeter vandrat inne i Gula Villans salonger.

(fortsättning följer... Vill du hjälpa till med att gräva i föreningens historia och arkiv? Hör av dig till info@humf.su.se!) På Stadsarkivet i Stockholm finns många hyllmeter med information som behöver sammanfattas!

2014 Humanistiska föreningen tillsammans med Naturvetenskapliga föreningen firar sina 100 år med en hejdundrande bal på Nordiska museet i Stockholm. 800 gäster var där och skålade för föreningarna!