Kopia av Kandidatceremoni.png

Att ha genomfört en universitetsutbildning, oavsett nivå, är en bedrift som bör uppmärksammas. Med anledning av detta så anordnar Humanistiska föreningen en ceremoni för alla studenter inom den Humanistiska fakulteten som har avlagt en filosofie kandidatexamen. I slutet av vårterminen bjuds studenter med gäster till Gula villan där mingel med bubbel, snittar, tal och underhållning står på agendan. Minglets höjdpunkt utgörs såklart av diplomeringen då alla närvarande får ta emot ett diplom från föreningen.

Här kan du läsa en artikel om 2018 års ceremoni.

Frågor och anmälan görs till oma@humf.su.se