Kontakta Humanistiska föreningen

Vi har ingen utsatt kanslitid, men går alltid att nås på styrelsen@humf.su.se.

Kansliet är beläget på nedervåningen i föreningslokalen Gula Villan.
I Gula Villan äger även de flesta av arrangemangen rum.

OBS! Har du frågor gällande Campuskortet eller ditt medlemskap i Studentkåren rekommenderar vi att du kontaktar dem: kx@sus.su.se


 

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 33
Stockholms universitet, campus Frescati

Postadress

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet
Svante Arrhenius väg 33
114 18 Stockholm

Name *
Name