Inspektorslängd

Humanistiska föreningens inspektors roll är att följa föreningens verksamhet, stödja styrelsen, förmedla samverkan mellan Humanistiska föreningen och universitetet samt i övrigt söka främja föreningens intressen.

Humanistiska föreningens inspektor Bengt Novén med Inspektor Emerita Barbro Blehr samt Inspektor Emeritus Hans Aili. April 2018

Humanistiska föreningens inspektor Bengt Novén med Inspektor Emerita Barbro Blehr samt Inspektor Emeritus Hans Aili. April 2018

 

1915-1918: Karl Warburg, professor i litteraturhistoria  

1918-1923: Osvald Sirén, professor i konsthistoria, tjl fr 1921

1921-1923: Martin Lamm (tillförordnad)

1923-1934: Martin Lamm, professor i litteraturhistoria

1934-1946: Erik Wellander, professor i tyska

1946: Herbert Tingsten, professor i statskunskap

1947-1952: Henry Olsson, professor i litteraturhistoria med poetik

1952-1957: Gösta Säflund, professor i klassisk språkvetenskap och kulturforskning

1958-1964: Sven B.F. Jansson, professor i runologi

1965-1970: Harald Ofstad, professor i praktisk filosofi

1971-1983: Göran Malmqvist, professor i sinologi

1984-1993: Inge Jonsson, professor i litteraturvetenskap

1994-2008: Gunnel Engwall, professor i franska

2009-2015: Hans Aili, professor i latin

2015-2018 : Barbro Blehr, professor i etnologi

2018- : Bengt Novén, professor i franska