📱 Kallelse Extrainsatt föreningsmöte 29 maj 2017 📱

Kallelse till Extrainsatt föreningsmöte 29 maj 2017 kl. 17


KÀra medlem i Humanistiska föreningen!


VÀlkommen till Ärets andra föreningsmöte!

Som medlem i Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet har du möjlighet att pĂ„verka föreningens arbete. Detta gör du som medlem via föreningens högsta beslutande organ, dvs föreningsmötet! Detta extrainsatta föreningsmöte kallas framförallt till för att behandla föregĂ„ende verksamhetsĂ„r. Föredragningslistan till mötet samt alla tillhörande möteshandlingar finner du under hĂ€r.

Föreningsmedlemmar Ă€ger motionsrĂ€tt, yttranderĂ€tt samt nĂ€rvaro- och röstrĂ€tt. Motion innehållande motivering och hemställan om beslut skall vara undertecknad av minst tre röstberättigade medlemmar och vara styrelsen tillhanda senast den 25 maj kl. 18.00.

Styrelsens propositioner finner du via lÀnken senast den 22 maj.

Ta med ditt Campuskort till mötet för att styrka ditt medlemskap i HumF. Vi bjuder pÄ fika!VÀnliga hÀlsningar
Humanistiska föreningens styrelse 2017

genom
presidiet för Humanistiska föreningen 2017
ordförande Anna Börjesson ordf@humf.su.se
vice ordförande Matilda Kjellqvist Videla vordf@humf.su.se