Humanistiska föreningens Recentiorsmiddag

Kära student och humanist!

Återigen har en ny termin påbörjats och vi är glada över att få välkomna såväl nya som gamla studenter till Stockholms Universitet!

En ny termin innebär även att det är tid för Humanistiska föreningens Recentiorsmiddag för höstterminen 2017!

Recentiormiddagens syfte är att ta emot nya humaniorastudenter och hälsa dem hjärtligt välkomna till SU och till Humanistiska föreningen. Recentior är benämningen på en ny student vid ett lärosäte och används nationellt i studentlivet. Sittningen är en chans för nya studenter att bekanta sig med andra humanister såväl som att få en inblick i Humanistiska föreningens aktiviteter och verksamhet.

När: Lördag den 16 september kl: 19:00

Var: Gula villan, Humanistiska föreningens hem

Pris: 200:-/kuvert

Klädkod: Kavaj

Frågor? Maila oma@humf.su.se

Vi ser fram emot att få träffa er!

Vänligen
/Humanistiska föreningens styrelse


Betalning sker i förhand till Humanistiska föreningens BG-nummer: 5294-7470 eller IBAN nummer: SE15 6000 0000 0003 6625 8788. Ange för- och efternamn samt personnummer för den person betalningen avser. 

Vi behöver din betalning samt anmälan senast tisdag den 12/9 för att din anmälan skall vara giltig!

Observera att din anmälan först blir fullvärdig när vi mottagit betalningen. 

Till anmälan: https://goo.gl/forms/2JgoT2ouv10WPcG53

* * * * * *


Dear student and humanist!

Once again a new semester has begun and we are happy to welcome both new and old students to Stockholm University and to the Humanities Faculty Club. 

This also means that the Humanities Faculty Club is holding its Welcome dinner for this winter term.

The purpose of the Welcome dinner (Recentiorsmiddag) is to welcome the new students to both Stockholm University and the Humanities faculty club. "Recentior" denotes a new student at Uni and is the Swedish equivalent of a freshman. The dinner is an opportunity to familiarize oneself with other students, as well as an introduction to the activities of the faculty club. 

When. Saturday the 16th of September 18:30

Where: Gula villan, the faculty club's motte and bailey

Price: 200:-/person

Dresscode: semi-formal

Questions are directed to: oma@humf.su.se

We look forward to having you!

/The board of the Humanitites faculty club


Payment is sent in advance to the club's BG-number: 5294-7470 or IBAN number: SE15 6000 0000 0003 6625 8788. Submit your first and surname swell as the Swedish social security number for the person in question.

We need to receive your payment before Tuesday the 12/9 for your application to be valid. 

Do observe that your application is not valid until payment has been received. 

To the application: https://goo.gl/forms/2JgoT2ouv10WPcG53