Samarbeten

Studentråd och enskilda studenter 

Alla studentråd vid Stockholms universitets humanistiska fakultet är välkomna att höra av sig och ordna evenemang med oss. Dessa kan vara både regelbundna eller ske enstaka gånger och vi kan tänka oss att samarbeta kring alla typer av aktiviteter. 

Även enskilda studenter eller kårföreningar är välkomna att höra av sig för att samarbeta kring aktiviteter. 

För att ordna evenemang med oss, mejla våra programansvariga på pru@humf.su.se!


Institutioner

Institutioner vid Stockholms universitets humanistiska fakultet är också varmt välkomna att höra av sig för att ordna verksamhet för sina studenter hos oss. Förpubar, föreläsningar eller insparker av olika slag är exempel på aktiviteter som institutioner har arrangerat hos oss. 


De före detta sektionerna

Sedan vårterminen 2017 finns inga sektioner hos HumF längre. Alla studenter är såklart fortfarande välkomna att ordna evenemang med oss! Läs mer under fliken Engagera dig eller mejla oss! 

Här kan du läsa mer om de återkommande evenemang vi har och här kan du läsa lite mer historia om våra före detta sektioner