Samarbeten

Alla studentråd vid humanistiska fakulteten är välkomna att höra av sig och ordna evenemang med oss. Dessa kan vara både regelbundna eller ske enstaka gånger och vi kan tänka oss att samarbeta kring alla typer av aktiviteter. 

Även enskilda studenter eller kårföreningar är välkomna att höra av sig för att samarbeta kring aktiviteter. 

För att ordna evenemang med oss, mejla våra programansvariga på programsekreterare@humf.su.se!


Institutioner vid Humanistiska fakulteten är också varmt välkomna att höra av sig för att ordna verksamhet för sina studenter hos oss. Förpubar, föreläsningar eller insparker av olika slag är exempel på aktiviteter som institutioner har arrangerat hos oss. 


De före detta sektionerna

Sedan vårterminen 2017 finns inga sektioner hos HumF längre. Alla studenter är såklart fortfarande välkomna att ordna evenemang med oss! Läs mer under fliken Engagera dig eller mejla oss!