Sektioner

En sektion är en underförening till Humanistiska föreningen, vars syfte är att främja det studiesociala campuslivet på Stockholms universitet, ofta ämnes- och/eller intresseorienterat. Sektionen skall vara autonom och alla evenemang som sektionen anordnar skall vara öppet för alla medlemmar i Humanistiska föreningen.

 

Är ni ett studentråd som vill ordna mer studiesocial verksamhet? Eller är ni minst tre studenter med ett gemensamt intresse? Genom att vara en sektion under HumF får ni ha era aktiviteter på Gula villan och kan få stöd från HumF:s styrelse med att ordna dessa. 

Vill du starta en sektion? Kontakta vår sektionsledare på sektionsledaren@humf.su.se så får du veta mer!