Humanistiska föreningens stipendier

Humanistiska föreningen delar årligen ut två stipendier. Nedan kan du läsa om hur du kan söka dem. 

 

Tobias Harjas stipendium och minnesfond

Stipendiesumman är 5 000 kronor.

Stipendieansökan skall innehålla:

- Hela uppsatsen skall bifogas samt tre utvalda sidor som särskilt skall lyftas fram.

- Intyg om medlemskap i Humanistiska föreningen

Det går att läsa mer om stipendiet här: Tobias Harjas-Stipendium

Skicka din ansökan senast 31 mars till ordf@humf.su.se.

Humanistiska föreningens RunJanne-stipendium

Stipendiesumman är 15 000 kronor.

Stipendieansökan skall innehålla:

- En beskrivning av avhandlingsarbetet (max 3 sidor)

- En redogörelse för hur man tänkt använda sig av pengarna

- Kopior på akademiska meriter

- Intyg om medlemskap i Humanistiska föreningen

- Handledare och ytterligare en kontaktperson på institutionen skall anges

 

Det går att läsa mer om stipendiet här: RunJanne-stipendium

Skicka din ansökan senast 31 mars till ordf@humf.su.se.

Lycka till!