Humanistiska föreningens stipendier

Humanistiska föreningen delar ut ett antal stipendier. Nedan kan du läsa om hur du kan söka några av dem. 

 

Tobias Harjas stipendium och minnesfond

Stipendiesumman är 5 000 kronor.

Stipendieansökan skall innehålla:

·         Hela uppsatsen skall bifogas samt tre utvalda sidor som särskilt skall lyftas fram.

·         Intyg om medlemskap i Humanistiska föreningen

Det går att läsa mer om stipendiet här: Tobias Harjas-Stipendium

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2017 till ordf@humf.su.se

 

Humanistiska föreningens RunJanne-stipendium

Stipendiesumman är 15 000 kronor.

Stipendieansökan skall innehålla:

·         En beskrivning av avhandlingsarbetet (max 3 sidor)

·         En redogörelse för hur man tänkt använda sig av pengarna

·         Kopior på akademiska meriter

·         Intyg om medlemskap i Humanistiska föreningen

·         Handledare och ytterligare en kontaktperson på institutionen skall anges

 

Det går att läsa mer om stipendiet här: RunJanne-stipendium

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2017 till ordf@humf.su.se

 

Lycka till!