Presidiet/Förvaltningen

Presidiet utgörs av ordförande och vice ordförande. Förvaltningen utgörs av ordförande, vice ordförande samt skattmästare. 

Ordförande:
Anna Börjesson
ordf@humf.su.se

Vice ordförande: 
Matilda Kjellqvist Videla

vordf@humf.su.se

Ordförande och Vice ordförande

Ordförande och vice ordförande har det yttersta ansvaret för föreningen och är föreningens främsta ansikte utåt. De ansvarar bland annat för att leda styrelsearbetet, för att hålla styrelsen informerad samt för att delegera arbetsuppgifter. 

 

 

Skattmästare:                 Christian Bratt     skatt@humf.su.se

Skattmästare:                 Christian Bratt     skatt@humf.su.se

Skattmästare

Ansvarar för föreningens ekonomi. Detta innebär bland annat budgetansvar och bokföringsansvar.


Sekreterare: 
Anna Stenström
sekreterare@humf.su.se

Sekreterare

Sekreteraren ansvarar bland annat för att skriva protokoll under föreningens styrelse- och föreningsmöten. 


Klubbmästare: Erik Haversten km@humf.su.se

Klubbmästare:
Erik Haversten
km@humf.su.se

Vice klubbmästare: Johanna Kolström vkm@humf.su.se

Vice klubbmästare:
Johanna Kolström
vkm@humf.su.se

Klubbmästeriet

Klubbmästeriet ansvarar för pubverksamheten, med främsta uppgift att driva Onsdagspuben. Klubbmästeriet har ansvar för alla delar av pubverksamheten, detta innefattar bland annat servering, matlagning, inköp av både dryck och mat samt marknadsföring av pubarna. De är högst ansvariga för klubbmästeriet och dess förtroendevalda och funktionärer. 


Programansvarig: Johan Eriksson programsekreterare@humf.su.se

Programansvarig:
Johan Eriksson
programsekreterare@humf.su.se

Programansvarig: Veronika Fagerstedt programsekreterare@humf.su.se

Programansvarig:
Veronika Fagerstedt
programsekreterare@humf.su.se

Programansvarig:
Alexander Amador
programsekreterare@humf.su.se

Programutskottet

Programutskottet ansvarar för att anordna både kontinuerlig och temporär programverksamhet på Gula villan. 

Programutskottet ska även vara Humanistiska föreningens medlemmar behjälpliga om dessa önskar ordna programverksamhet på Gula villan.

 

Informationsansvarig: Jasmin Sauerland info@humf.su.se

Informationsansvarig:
Jasmin Sauerland
info@humf.su.se

Informationsutskott

Informationsansvarig sköter all kommunikation och marknadsföring i sociala medier, föreningens hemsida samt nyhetsbrev till HumF:s medlemmar.


Övermarskalk: Emilia Nygård oma@humf.su.se

Övermarskalk:
Emilia Nygård
oma@humf.su.se

Vice övermarskalk: Alexander Amador oma@humf.su.se

Vice övermarskalk:
Alexander Amador
oma@humf.su.se

Övermarskalksämbetet (ÖMÄ)

Övermarskalkarna ansvarar för att upprätthålla föreningens traditioner genom verksamhet knuten till föreningens högtider. Detta innebär främst att ordna föreningens middagar. 

 

 

 


Husutskottet

Husansvarig:  Vakant hus@humf.su.se

Husansvarig: 
Vakant

hus@humf.su.se

Husutskottet

Husansvarig är högst ansvarig för Gula villan. Det innefattar att hålla Gula villan i gott skick, beställa in förbrukningsmaterial, sammankalla städdagar och upprätthålla en god standard i huset.