Presidiet & Förvaltningen

Presidiet utgörs av ordförande och vice ordförande. Förvaltningen utgörs av ordförande, vice ordförande samt skattmästare. 

Ordförande och Vice ordförande

Ordförande och vice ordförande har det yttersta ansvaret för föreningen och är föreningens främsta ansikte utåt. De ansvarar bland annat för att leda styrelsearbetet, för att hålla styrelsen informerad samt för att delegera arbetsuppgifter. 

Skattmästare

Ansvarar för föreningens ekonomi. Detta innebär bland annat budgetansvar och bokföringsansvar.

Ordförande:
Matilda Kjellqvist Videla
ordf@humf.su.se

Vice ordförande:
Veronica Fagerstedt
vordf@humf.su.se

Skattmästare:  Johan Eriksson  skatt@humf.su.se

Skattmästare:
Johan Eriksson
skatt@humf.su.se


Styrelsen

Sekreterare

Sekreteraren ansvarar bland annat för att skriva protokoll under föreningens styrelse- och föreningsmöten. 

Klubbmästeriet

Klubbmästeriet ansvarar för pubverksamheten, med främsta uppgift att driva Onsdagspuben. Klubbmästeriet har ansvar för alla delar av pubverksamheten, detta innefattar bland annat servering, matlagning, inköp av både dryck och mat samt marknadsföring av pubarna. De är högst ansvariga för klubbmästeriet och dess förtroendevalda och funktionärer. 

Övermarskalksämbetet (ÖMÄ)

Övermarskalkarna ansvarar för att upprätthålla föreningens traditioner genom verksamhet knuten till föreningens högtider. Detta innebär främst att ordna föreningens middagar. 

Sekreterare:
Erik Haversten
sekreterare@humf.su.se

Klubbmästare:  Freja Schiller  km@humf.su.se

Klubbmästare:
Freja Schiller
km@humf.su.se

Vice klubbmästare:  Vakant  vkm@humf.su.se

Vice klubbmästare:
Vakant
vkm@humf.su.se

Övermarskalk:  Mathilde Lønnell Mortensen  oma@humf.su.se

Övermarskalk:
Mathilde Lønnell Mortensen
oma@humf.su.se

Programutskottet

Programutskottet ansvarar för att anordna både kontinuerlig och temporär programverksamhet på Gula villan. Programutskottet ska även vara Humanistiska föreningens medlemmar behjälpliga om dessa önskar ordna programverksamhet på Gula villan.

Informationsutskott

Informationsansvarig sköter all kommunikation och marknadsföring i sociala medier, föreningens hemsida samt nyhetsbrev till HumF:s medlemmar.

Husutskottet

Husansvarig är högst ansvarig för Gula villan. Det innefattar att hålla Gula villan i gott skick, beställa in förbrukningsmaterial, sammankalla städdagar och upprätthålla en god standard i huset.

Programansvarig:  Viktor Aronsson  pru@humf.su.se

Programansvarig:
Viktor Aronsson
pru@humf.su.se

Informationsansvarig:  Nina Knobloch  info@humf.su.se

Informationsansvarig:
Nina Knobloch
info@humf.su.se

Husansvarig: Anna Stenström  hus@humf.su.se

Husansvarig:
Anna Stenström

hus@humf.su.se


Förtroendevalda

För att en verksamhet som HumF ska fungera behöver vi vara flera än bara styrelsen, därför har vi ett antal studenter som hjälper till lite extra! Här är årets förtroendevalda!

 

Barmästare: Vakant

Bibliotikarie: Vakant

Förtroendevald inom informationsutskottet: Vakant

Ser du en post som du skulle vilja ha? Eller skulle du vilja ha en post som förtroendevald som vi inte redan har? Hör av dig till oss på styrelsen@humf.su.se! 

Du kan även läsa mer om hur du engagerar dig på HumF här.