Presentation av styrelsen

Ser du en post som du skulle vilja veta mer om? Eller skulle du vilja ha en post som förtroendevald som vi inte redan har? Hör av dig till oss på styrelsen@humf.su.se! 

Du kan även läsa mer om hur du engagerar dig på HumF här.


FÖRVALTNINGEN

Presidiet utgörs av ordförande och vice ordförande. Förvaltningen utgörs av ordförande, vice ordförande samt skattmästare.

Presidiet

Ordförande och vice ordförande har det yttersta ansvaret för föreningen och är föreningens främsta ansikte utåt. De ansvarar bland annat för att leda styrelsearbetet, för att hålla styrelsen informerad samt för att delegera arbetsuppgifter.

Ordförande   Veronica Fagerstedt  ordf@humf.su.se

Ordförande

Veronica Fagerstedt

ordf@humf.su.se

Vice ordförande   Anna Stenström  vordf@humf.su.se

Vice ordförande

Anna Stenström

vordf@humf.su.se

Skattmästeriet

Ansvarar för föreningens ekonomi. Detta innebär bland annat budgetansvar och bokföringsansvar.

VÄLJ DENNA (1).JPG

Skattmästare

Erik Haversten

skatt@humf.su.se

STYRELSEN

Sekreterare

Sekreteraren ansvarar bland annat för att skriva protokoll under föreningens styrelse- och föreningsmöten.

ta denna.JPG

Sekreterare

Katja Shamanina

sekreterare@humf.su.se

Klubbmästeriet

Klubbmästeriet ansvarar för pubverksamheten, med främsta uppgift att driva Onsdagspuben. Klubbmästeriet har ansvar för alla delar av pubverksamheten, detta innefattar bland annat servering, matlagning, inköp av både dryck och mat samt marknadsföring av pubarna. De är högst ansvariga för klubbmästeriet och dess förtroendevalda och funktionärer.

VÄLJ DENNA!.JPG

Klubbmästare

Andreas Hillerdal

km@humf.su.se

Övermarskalksämbetet (ÖmÄ)

Övermarskalkarna ansvarar för att upprätthålla föreningens traditioner genom verksamhet knuten till föreningens högtider. Detta innebär främst att ordna föreningens middagar.

VÄLJ DENNA _)))).JPG

Övermarskalk

Mathilde Lönell Mortensen

oma@humf.su.se

Informationsutskottet

Informationsansvarig sköter all kommunikation och marknadsföring i sociala medier, föreningens hemsida samt nyhetsbrev till HumF:s medlemmar.

VÄLJ DENNA (3).JPG

Informationsansvarig

Victoria Tapia

info@humf.su.se

Husutskottet

Husansvarig är högst ansvarig för Gula villan. Det innefattar att hålla Gula villan i gott skick, beställa in förbrukningsmaterial, sammankalla städdagar och upprätthålla en god standard i huset.

Välj denna (4).JPG

Husansvarig

Freja Schiller

hus@humf.su.se

Programutskottet

Programutskottet ansvarar för att anordna både kontinuerlig och temporär programverksamhet på Gula villan. Programutskottet ska även vara Humanistiska föreningens medlemmar behjälpliga om dessa önskar ordna programverksamhet på Gula villan.

Vald bild.jpg

Programansvarig

Alexander Åhman Hald

pru@humf.su.se

Förtroendevalda

För att en verksamhet som HumF ska fungera behöver vi vara flera än bara styrelsen, därför har vi ett antal studenter som hjälper till lite extra! Här är årets förtroendevalda!

 

Barmästare: Vakant

Bibliotekarie: Vakant

Förtroendevald inom informationsutskottet: Vakant