PRESIDIET/FÖRVALTNINGEN

Ordförande:
Anna Börjesson
ordf@humf.su.se

Vice ordförande: 
Matilda Kjellqvist Videla

vordf@humf.su.se

Sekreterare: 
Anna Stenström
sekreterare@humf.su.se

Skattmästare:                 Christian Bratt     skatt@humf.su.se

Skattmästare:                 Christian Bratt     skatt@humf.su.se


KLUBBMÄSTERIet

Klubbmästare: Erik Haversten km@humf.su.se

Klubbmästare:
Erik Haversten
km@humf.su.se

Vice klubbmästare: Johanna Kolström vkm@humf.su.se

Vice klubbmästare:
Johanna Kolström
vkm@humf.su.se


PROGRAMUTSKOTTET

Programansvarig:
Alexander Amador
programsekreterare@humf.su.se

Programansvarig: Johan Eriksson programsekreterare@humf.su.se

Programansvarig:
Johan Eriksson
programsekreterare@humf.su.se


INFORMATIONSutskottet

Informationsansvarig: Jasmin Sauerland info@humf.su.se

Informationsansvarig:
Jasmin Sauerland
info@humf.su.se

  Informationsansvarig: Elizabeth Tilly info@humf.su.se

 

Informationsansvarig:
Elizabeth Tilly
info@humf.su.se


SEKTIONSLEDARe

Sektionsledare: Veronica Fagerstedt sektionsledaren@humf.su.se

Sektionsledare:
Veronica Fagerstedt
sektionsledaren@humf.su.se

 

ÖVERMARSKALKSÄMBETET

Övermarskalk: Emilia Nygård oma@humf.su.se

Övermarskalk:
Emilia Nygård
oma@humf.su.se

Vice övermarskalk: Alexander Amador oma@humf.su.se

Vice övermarskalk:
Alexander Amador
oma@humf.su.se


Husutskottet

Husansvarig:  Vakant hus@humf.su.se

Husansvarig: 
Vakant

hus@humf.su.se