Ugglepriset

 

eller Humanistiska föreningens hederbetygelse UGGLA

 

Priset instiftades på föreningens Valborgslunch 1996.

Orsaken var ett känt behov att inte premiera bara lovande forskare (Run-Jannes stipendium) och vilsefarna i den offentliga debatten (Gummiudden) utan även de personer som genom sitt eget exempel givit prov på humanismens och humaniorans nödvändighet i vår tid. Statuterna för priset antogs enligt följande:

"Humanistiska föreningens hederbetygelse UGGLA skall, om möjligt, vart år utdelas till en person som i sin verksamhet givit prov på klassiska humanistiska dygder såsom bildning, fördomsfrihet, samhällsengagemang, tolerans och genomtänkt kritik."

Vid det extra styrelsemöte där priset instiftades, till vilket samtliga närvarande valborslunchgäster adjungerades och som leddes av ordförande Per Strömbäck utsågs även med acklamation den förste mottagaren av UGGLA, nämligen den finlandssvenske filosofen Georg Henrik von Wright.

 


Ugglelängden:

2017      Accelerator

"Humanistiska föreningens Ugglepris 2017 delas ut till projektet Accelerator som genom att vara aktivt kontaktsökande gynnar konstens plats i studenters liv på campus. Projektet överskrider gränserna mellan vetenskap och konst och sänker tröskeln för att studenter och forskare från universitetets alla fakulteter ska kunna mötas och få ta del av konstens ibland slutna värld.”

 

2016      Bildningspodden 

För att de på ett kärnfullt och underhållande vis förmedlar olika aspekter av humanistisk bildning. I sitt tillgängliga medium, podden, främjas tanken på bildning, lärdom och kunskap som något demokratiskt och bryter en viktig barriär mellan miljöer inom och utanför akademin.

 

2015      HISTORIEÄTARNA

För kreativt och nyskapande främjande av intresse för mänskliga förhållanden genom historien, riktat till stora och små, och för att, genom maten, även ha lyft barnens roll i historien. Med Erik Haag och Lotta Lundgren som förgrundsgestalter, samt en pålitlig grupp kunniga individer från en mångfald av humanistiska vetenskaper, har TV-programmet Historieätarna presenterat humaniora för en bredare allmänhet, och inte minst för en ny generation. 

 

2014      Brasse Brännström (postumt)  

“Brasse har berikat och utbildat flera generationer av människor i alla åldrar och har med sitt vågade och kaxiga sätt underhållit många. Han har prisats och hyllats för såväl sin skådespelarkarriär som sitt manusförfattande. Men vi får inte glömma att det var här det började, här radarparet Magnus och Brasse skapades. Sverige har förlorat en stor person. Det är med sorg i hjärtat och glada minnen vi vill hedra Brasse med årets Ugglepris 2014.”

 

2013      iNGET PRIS DELADES UT 

 

2012      MARTIN KELLERMAN

Martin Kellerman, författaren bakom serien "Rocky" valdes eftersom vi alla gillade serien och för att vi hade hört att han varit på Gula Villan och tecknat av någon eller något här. Vi bjöd in Martin på pizza och öl på Gula Villan, med klar vetskap om att det här priset skulle kommenteras i serien. Så hände det också att karaktären Rocky i serien berättar för sina vänner att han blivit tilldelat någon form av lustigt pris och att han självklart inte vågar sig dit för att ta emot det. Vi skrattade gott åt strippen och åt pizzan och drack ölen själva!

 

2011      STEPHEN FRY

”Stephen Fry har i många år genom dokumentärfilm, tv-serier och litteratur aktivt jobbat för att stärka humanismens ställning världen över, här återfinns exempel som det populära triviaprogrammet QI. Det kanske viktigaste som Fry åstadkommit är dock inte att han skapat någonting stort inom humaniora utan att han stärkt humaniorans ställning i världen genom sitt långa och starka engagemang. Som han själv sa när han förra året hedrades av the British Humanist Association: ”It is essential to nail one’s colours to the mast as a Humanist.” Det är få offentliga humanister som har haft ett sådant starkt genomslag på så många olika platser, i ett samhälle som allt mer präglas av naturvetenskapens överhöghet.”

 

2010      MARIANNE LINDBERG DE GEER

För sin talang att uttrycka det mänskliga självutlämnandet, självdistansen och självsäkerheten på en och samma gång, där det naiva möter det realistiska och bildar en säregen och ibland provocerande naken symbolik. För kraften att inte låta sig hållas fast av några slags bojor, så väl spekulativa som offentligt fastnitade, utan istället ifrågasätta det godtyckliga faktum som kulturen och dess utövare ofta tvingas anpassa sig till. För sin långa och gedigna kamp för konstnärligheten som verklighet; för vem, av vem och varför just så – går 2010 års ugglepris till Marianne Lindberg De Geer.

 

2009      KRISTINA LUGN

För att med ord, mening och kontrollerad passion ha lyckats skapa en alldeles egen genre av absurt ironisk och mörk, men ändå totalt igenkännbar realism. För sitt långa och pågående arbete för litteraturen, humanismen och hur dessa ska nå ut till den stora massan. Och för att årets pristagare är så självklar går ugglepriset år 2009 till Kristina Lugn.

 

2008      JONAS GARDELL

Årets UGGLA tilldelas Jonas Gardell för hans breda konstnärskap som med värme, humor och ett stort allvar tydligt lyfter fram de humanistiska dygderna. Han har visat ett aldrig sinande intresse för den lilla människans utsatthet och hennes situation i samhället och detta genom så varierade konstformer som litteratur, film och musik. Genom att blanda tragedi och komedi lyckas Gardell avväpna sin publik samtidigt som han sätter fokus på vardagens Sverige. Gardells konstfulla men anspråkslösa stilart frambringar skratt men även tårar, andas flärd men även tyngd. Det är denna stilart parad med hans djupa samhällsengagemang som gör Jonas Gardell till mottagare av 2008 UGGLA.

 

2007      ROY ANDERSSON

För hans genomborrande och ibland obarmhärtigt naturtrogna beskrivningar av den lilla människan i den stora världen, där det fiktiva möter de i allra högsta grad jordnära sanningar gällande mänsklig storhet och förnedring.
Med ett djupgående och stundtals begreppslöst bildspråk som är allt annat än naivt och lätthanterligt, utan snarare tenderar att vara på gränsen till surrealistiskt gällande de narrativa regler man som åskådare är van vid.
Med engagemang och ansvarskänsla för den kollektiva samhällssjälen, som ur ett mångfacetterat perspektiv inte är bundet till klass, etnicitet, kön eller sexualitet utan bottnar i en kärlek till människan i stort och smått; där ett möte mellan vardag och individuell komplexitet tar sig uttryck i form av minimalistiska uttryck och storslagna metaforer i en konstform som är knappt ett tjugotal år äldre än vår humanistiska förening…
går 2007 års ugglepris till Roy Andersson.

 

2006      JOAKIM PIRINEN

För sitt absurda och mörka, men ändå lätt naiva bildspråk, sina surrealistiska och existentiellt samhällskritiska texter och sitt långa engagemang inom humaniorasfären som stort.

 

2005      JAN KJAERSTAD

För att han med berättelsen som medel och mål går till angrepp mot orättmätiga krav på enkla och entydiga svar ifråga om såväl existentiella som moraliska frågor; genom att skildra människor i full komplexitet och i denna sak använt den humanistiska bildningens arsenal av blanka vapen. Med hisnande perspektivrikedom och en enastående förmåga att göra till synes vardagliga ting magiska tillåter han sig att lekfullt använda både kanoniserade och heretiska författare, tänkare och konstnärer. Genom sitt visuella berättande omprövar han kritiskt insulära nationella identiteter, fördomar och mediala massbilder. Inte minst genom att låta sina egna verk figurera i berättelserna skapar han en anstrykning av dokumentär känsla som väl passar hans ständiga revidering av vad verklighet är och fogar till analysen av vad ett jag, en individ, en människa är ett omistligt bidrag.

 

2004      SARA LIDMAN

För hennes oförtrutna kritik, orädda instrå och sin integritet i fråga om det egna författarskapet. I så väl romaner, artiklar som intervjuer söker hon påvisa komplexiteten mellan den lilla människans liv och lugn och en värld som står i brand. Hennes förmåga att pendla mellan olika genrer och kulturella rum gör henne till en av vår tids stora samhällsskildrare.

Ugglemiddagen hölls den 15:e oktober 18.30 till minne av Sara Lidman.

 

2003      FREDRIK LINDSTRÖM

För att med humor, intelligens och sakkunskaper avsevärt ha ökat intresset för språk och tillhörande akademiska discipliner i Sverige. Genom sin på en gång liberala och vårdande hållning och sina tydliga strategier att adressera och söka interaktion med representanter från många olika samhällsgrupper, åldrar och landsdelar har han explosivt åskådliggjort den språkliga kommunikationens betydelse i vårt samhälle.

Fredrik Lindström höll ett föredrag fredag 14 november kl. 17.00 i hörsal F12, Södra husen (gratis entré) och mottog sedan folkets jubel på Ugglemiddagen, Gula villans övervåning, kl. 18.30.

 

2002      ARNE NÆSS

För sin ödmjukhet, skepsis och perspektivrikedom, som bär upp ett förhållningssätt som är kärnan i all humaniora. I sin mycket omfattande livsgärning som filosof har Arne Næss visat en sällsynt intellektuell rörlighet och ett djupt rotat engagemang. Han har aldrig varit rädd för att bli brännmärkt som heretiker, utan har vågat ompröva sin filosofiska position och stått för en inkluderande syn på vad filosofi är och var den kan användas. Som en i sannaste mening humanistisk intellektuell har han varit inriktad på etikens och kommunikationens roll i alla delar av samhällslivet och sökt öppningar snarare än entydiga svar.

 

2001      SUZANNE OSTEN

För att i snart 40 år på ett envist, medvetet och ständigt nyskapande sätt verkat i humanismens och humaniorans namn, med kulturens medel och genom dess medier, för ökad jämställdhet och hänsyn mellan kön, klasser, generationer, etniciteter och normalitetsgrader. Hon har aldrig gjort avkall på den synnerligen höga konstnärliga kvalitét som gjort henne till Stockholms ledande teaterregissör och en av Sveriges främsta filmregissörer. Detta, i konbination med hennes frekventa granskning av samtidssamhället och välriktade sociala kritik har givit henne den intressanta outsiderposition hon innehar i 2000-talets svenska kulturetablissemang.

Exempel på verk, teater: Jösses flickor, Medeas barn, I lusthuset, Syrener 1914 och Irinas nya liv, Flickan, mamman och soporna, Besvärliga människor

Film: Bröderna Mozart, Tala! Det är så mörkt, Bara du och jag, Bängbulan

 

2000      K G HAMMAR

 

1999      YVONNE HIRDMAN

 

1998      NOAM CHOMSKY

I vårt avlånga land har vi tidigare gjort oss skyldiga till tre idéhistoriska "bragder":
Vi har tagit livet av Bacon, han som kom på ett klokt sätt att förvara kyckling. Bacons teori var att om man fyllde djuret med snö så skulle det kunna förvaras längre. Han glömde bort var han befann sig och rusade klädd i adamsskrud ut i snön för att hämta det nyuppfunna konserveringsmedlet. Han fick dubbelsidig lunginflammation och dog.

Den andra bragden åstadkom drottning Kristina - hon som plågade ihjäl stackars Descartes.

Den tredje åstadkom Idé- och lärdomshistoriska institutionen i Uppsala när de nekade Foucault att lägga fram "Vansinnets historia under den klassiska epoken" som avhandling på institutionen.

Ugglepriskommittén vill bryta denna ärorika tradition och för omväxlings skull behandla en av de stora på ett respektfullt vis.

Ugglepriskommitén har därför nominerat den amerikanske lingvisten Noam Chomsky till årets Uggla. Noam Chomsky (f.1928) är professor i lingvistik vid MIT i Boston. Han är en av världens ledande forskare i sitt ämne och har åstadkommit en revolution som bär hans namn (the Chomskyan Revolution). Professor Chomsky har också fått stor betydelse inom de politiska vetenskaperna och kan idag kallas en av världens främsta politiska analytiker.

Chomsky har i sin verksamhet fört över sina humanistiska värderingar till de politiska vetenskaperna. Han har tagit de mänskliga rättigheternas parti, verkat för de små och ordlösa och för yttrandefriheten mot intoleransen och dumheten. Chomsky är i sin verksamhet en av de viktigaste humanistiska förebilderna någonsin.

Chomsky bör föräras Ugglan som en intellektuell gigant som verkat i humanistisk anda för en rimligare värld.

 

1997      WILLY KYRKLUND

 

1996      GEORG HENRIK VON WRIGHT