VÄNFÖRENINGAR

 

STOCKHOLM

Studentkåren DISK, Stockholm

www.disk.su.se

Konglig Elektrosektionen, Stockholm

www.elektrosektionen.se

Medicinska Föreningen, Stockholm

www.medicinskaforeningen.se

 

UTANFÖR STOCKHOLM

Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi, Åbo

www.humanistiskaforeningen.org

Humanistiska och teologiska studentkåren, Lund

www.htslund.se

Nylands Nation, Helsingfors

www.nylandsnation.fi

Västgöta Nation, Uppsala

www.vastgotanation.se

Åbo Akademis studentkår, Åbo

www.studentkaren.fi