Nyheter

 

Informera - debattera - rösta!
 

Är ni nöjda med hur saker och ting fungerar på campus? Är det dags för förändring? Er röst gäller! Kårvalet infaller den 24:e - 28:e april, vilket betyder att ni då väljer ledamöter till kårfullmäktige (studentkårens högsta beslutande organ). Genom att rösta påverkar ni kårens politiska inriktning nästkommande läsår och har därför inflytande på frågor kring till exempel likabehandling i undervisningen, socialförsäkring för studenter, lättillgänglig kurslitteratur, studiesocial verksamhet, kårens egna organisation och arbetssätt – samt mycket mer! 

Som förberedelse kommer det även finnas särskilda evenemang där ni kan informera er om valet, mingla eller varför inte debattera med de partier som ställer upp:
 

●  Kårvalsdebatt med Gaudeamus den 18:e april – kåren bjuder på lunch!

●  Debatt och mingel på Bojan den 20:e april